Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Zajęcia umuzykalniające z wychowawcą

Zajęcia umuzykalniające z wychowawcą

Dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci. Dodatkowo rozwijają zamiłowanie do śpiewu, muzyki,...

Zupa

This class balances an opening to grace and the higher self with strong attention to alignment.

Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne z wychowawcą

A series of exercises based on strengthening and lengthening muscles with a focus on a body core.

Zajęcia z mowy ojczystej z wychowawcą

Pilates, ballet, hootcamp and traditional aerobic moves are combined in one great workout.

Edukacja matematyczna z wychowawcą

A very fast-paced workout taught on a stationary bike.