Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zajęcia umuzykalniające z wychowawcą

Dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci. Dodatkowo rozwijają zamiłowanie do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajają potrzebę ruchu. Poprzez udział w  zajęciach umuzykalniających rozwijany jest słuch muzyczny, kształtujemy poczucie rytmu oraz estetyczne poruszanie się, zwracamy uwagę na poprawne śpiewanie piosenek. Dużą zaletą jest również wspólne muzykowanie, które integruje grupę i zacieśnia więzi. Podczas wspólnych zabaw doskonale rozwijamy wyobraźnię oraz inwencję twórczą.

Formy stosowane podczas zajęć w naszej grupie to:

– śpiew – staramy się zawsze przeanalizować utwór muzyczny i go zrozumieć, następnie jeżeli mamy taką możliwość ilustrujemy go za pomocą ruchu – dzięki temu dziecko jest w stanie zrozumieć, zapamiętać i odtworzyć piosenkę.  

– zabawy ruchowe przy muzyce – wyrażamy w ten sposób nasza osobowość: uczucia, myśli emocje. Potrzeba ruchu tkwi w każdym dziecku, co wpływa korzystnie na jego rozwój psychiczny i fizyczny.

– taniec – podczas tańca rozwijany jest szereg dyspozycji psychofizycznych: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzeni, koordynacja wzrokowo-ruchowa

– gra na instrumentach – rozwijamy poczucie rytmu, koncentrujemy uwagę i ćwiczymy pamięć słuchową poprzez zapamiętywanie dźwięków poszczególnych instrumentów.

Przykładowe ćwiczenia muzyczne w naszej sali to: zabawy kształtujące prawidłową postawę oraz wzmacniające system mięśniowy, ustawienie się w kole, rzędzie lub  „ pociąg”,  reagowanie na zmianę dźwięków, śpiewanie prostych piosenek o zrozumiałym tekście, rozpoznawanie brzmienia prostych instrumentów, reagowanie na proste sygnały dźwiękowe i słowne, klaskanie rytmu śpiewanej piosenki, zabawy ruchowe ilustrujące temat znanej piosenki, marsz, bieg, cwał do przodu, skoki obunóż, rytmiczne kołysanie, walczyk (przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę), zabawy i tańce integracyjne, słuchanie muzyki w tym także klasycznej