Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Niepublicznym „Złote Krople” w Bielanach Wrocławskich.

  1. Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe jego oraz dziecka nad którego jest prawnym opiekunem przetwarzane są w celu rekrutacji dziecka do przedszkola.
  2. Administratorem danych osobowych jest dyrektor przedszkola „Złote Krople”, adres e-mail: office@przedszkole-zlotekrople.pl
  3. Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą być udostępnione współpracownikom/pracownikom oraz firmie obsługującej księgowość.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przez prawo oświatowe.
  5. Podanie danych osobowych jest warunkiem rekrutacji i jest niezbędne do jej wykonywania.
  6. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu automatycznemu.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  8. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.