Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zajęcia dodatkowe

Proponujemy Państwu szereg zajęć dodatkowych. Część z nich jest organizowanych w ramach czesnego.

Prowadzenie - Mariusz Kazubski

( muzyk, wokalista, kompozytor i aranżer ) 

Cele, zadania, tematyka zajęć:

1. Aktywne kształcenie słuchu oparte o metody rytmiki E.J.Dalcroze oraz C. Orffa

2. Rozwijanie dyspozycji głosowych, kształcenie słuchu wysokościowego, poczucia rytmu i tempa poprzez śpiewanie piosenek.

3. Wzbudzanie zamiłowania do muzyki poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce.

4. Uwrażliwianie dziecka na zjawisko barwy dźwięku ( instrumentu i głosu )

5. Rozwój pamięci muzycznej poprzez naukę piosenek o różnej tematyce oraz wyklaskiwanie prostych schematów rytmicznych.

6. Przyzwyczajanie dzieci do zabawy zbiorowej oraz reagowanie na sygnały muzyczne.

7. Uwrażliwianie na zmiany rejestrów ( wysoki i niski ), zmiany dynamiczne ( cicho, głośno ), zmiany agogiczne ( wolno, szybko)

8. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Ćwiczenia sprawności ruchowej. Rozwijanie umiejętności zabawy i tańca w parach i kole. Praca nad skupieniem uwagi na konkretnym zadaniu.

9. Zapobieganie wadom postawy, kształtowanie motoryki dziecka, rozwijanie orientacji w przestrzeni ( ćwiczenia porządkowe )

10. Świadome pobudzanie i hamowanie reakcji ruchowych u dzieci poprzez ćwiczenia inhibicyjno - incytacyjne.

11. Przygotowanie dzieci do występów w uroczystościach przedszkolnych:

Ø Pasowanie na przedszkolaka

Ø Koncert świąteczny

Ø Dzień babci i dziadka

Ø Dzień mamy i taty

Ø Zakończenie roku

12. Nauka piosenek okolicznościowych związanych z aktualną porą roku, świętami, innymi wydarzeniami.

13. Tworzenie prostych układów ruchowych, nauka tańców integracyjnych.

14. Podstawa prawidłowej emisji głosu.

15. Praca z mikrofonem

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut z każdą grupą.

Koszt zajęć to 250 zł. za cały rok, lub 125 zł za semestr.

Termin na dokonanie wpłaty:

Za 1 semestr - do końca września

Za 2 semestr - do końca stycznia

Dane do przelewu:

Mariusz Kazubski 26 1240 6726 1111 0010 5483 3091

W tytule - imię, nazwisko dziecka oraz nazwa grupy. 

Zajęcia prowadzone w każdej grupie wiekowej, w ramach miesięcznej opłaty za przedszkole.

Metody nauczania

Metoda Reagowania Całym Ciałem (TPR - Total Physical Response) w nauczaniu przedszkolnym metoda ta uznawana jest za najbardziej istotną. Polega on na demonstracji określonych poleceń, instrukcji wydawanych przez nauczyciela. Jest to skuteczna metoda nauczania dzięki, której nauczyciel jest w stanie rozpoznać czy dzieci rozumieją polecenia wydawane w obcym języku, jak również motywuje do zajęć ruchowych.

Metoda komunikacyjna – tworzenie sytuacji do komunikacji w języku obcym w formie prostych dialogów dotyczących np.: upodobań, preferencji, samopoczucia czy pogody jak również tłumaczenie zasad zabawy, ćwiczenia przez nauczyciela.

Metoda naturalna – stosowanie jak najprostszego języka, bez skomplikowanych struktur gramatycznych przy użyciu gestykulacji.

Metoda audiowizualna – w tej metodzie istotne jest łączenie fonii z wizualizacją przy użyciu różnorodnych kart obrazkowych, jak również odpowiednia gestykulacja przy mówieniu wierszyków czy śpiewaniu piosenek.

Metoda audiolingwalna – przy tej metodzie duży nacisk kładzie się na umiejętność słuchania. Istotne jest drylowanie językowe czyli powtórzenia słów, a także struktur, wersów wierszyków i piosenek.

Drama – odgrywanie nieskomplikowanych scenek, scenek, jak również wcielania się w różne postacie.

Podstawowe pomoce dydaktyczne/ materiały

Wymienione poniżej materiały dydaktyczne są niezwykle przydatne podczas zajęć we wszystkich przedszkolnych grupach wiekowych:

·      nagrania piosenek, wierszyków, dialogów i historyjek

·      książki wielkoformatowe

·      książeczki dla dzieci/ historyjki obrazkowe

·      nagrania video

·      karty obrazkowe (flashcards)

·      plakaty, plansze obrazkowe, maty do zabawy

·      pacynki

·      gry dydaktyczne

·      materiały autentyczne – mapy, zdjęcia materiały plastyczne

Głównym celem jest tu dobra zabawa i sprawianie radości dzieciom. Zajęcia pozwalają przełamać lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów. W przedszkolu dzieci lubią bawić się i właśnie przez zabawę z atrakcyjnym kompanem jakim jest pies, można przekazać bardzo dużo ważnych informacji, dotyczących postępowania ze zwierzakiem. Będą to również zajęcia ogólnorozwojowe, bo nic nie rozwija lepiej dziecka jak ruch z pozytywnymi emocjami.:)

Bawimy się i uczymy !

Przykładowy program zajęć : 

1.    Witaj piesku poznanie się z Toffi i Lolą. Pokazanie rasy Golden Retriever, zapoznanie się z psimi gadżetami. Podstawowe wyposażenie psa. Co każdy piesek mieć powinien.      Zabawa! Zabawa! Zabawa!

2.     Pokaz psich umiejętności. Jaki piesek, gdzie może być pomocny. Psy w życiu codziennym. Wyprowadzanie pupila na smyczy. Czy to łatwa sprawa?

3.    Ciężkie pieskie życie w trakcie choroby - wizyta u weterynarza. W jakim celu raz do roku piesek musi odwiedzić gabinet weterynarii. Jak należy zachować się w trakcie wizyty.

4.    Psia gimnastyka Co trzeba robić żeby być w formie. Tunele, taśmy, slalomy i inne tory przeszkód - instruktor cztery łapy.

5.    Nietypowe prace manualne. Ćwiczenia małej motoryki.

6.   Musimy się poznać - zabawy integracyjne. Pies musi poznać nas i otoczenie dlaczego?

7.    Matematyka. Czy pies może przybić piątkę? Czy z ogonem czy bez? Ile waży Tofi? Ile jest kości w ciele ?

8.    Spostrzegawczość. Czy każdy pies ma ogon dwie ręce i dwie nogi a może cztery nogi? Czym się różnimy od psów?

9.    Wizyta w psim SPA. Zabiegi pielęgnacyjne o których musimy pamiętać. Jak dbać o psa żeby był zdrowy.

10. Lubimy prezenty. Własnoręczne zabawki dla naszego pupila.

11. Nauka komend. Dzieci same wybierają komendy. Czy psy rozumieją naszą mowę. Jak wytłumaczyć o co chodzi. 

Senpai Anna Jaworska, 2 kyu Aikido Kobayashi Ryu

Urodzona w 1990r. w Legnicy. Od najmłodszych lat zakochana w japońskiej kulturze, fanka mangi i anime. Już w wieku 7 lat marzyła o przywdzianiu keikogi. Na studiach uczęszczała na dodatkowe zajęcia z kultury Japonii i uczyła się języka japońskiego. Ostatecznie na matę trafiła w 2017r dzięki swojemu przyjacielowi Tomaszowi Motyce, który pokazał jej film przedstawiający trening z drewnianym mieczem bokken. Wtedy "coś przeskoczyło"-zamarzyła nauczyć się władać bronią używaną w aikido. Trafiła pod skrzydła sensei Tomasza Nowaka i praktycznie od razu pochłonął ją klimat dojo. Od samych swoich początków asystuje w treningach dzieci i dorosłych, pokazach oraz obozach zdając kolejne egzaminy w mocnym stylu. Ostatni egzamin na 2kyu zawierał materiał wymagany przez wielu na stopień mistrzowski i trwał ponad 35 minut. Chcąc rozwijać się w aikido porzuciła niedawno regularną, etatową pracę na rzecz swojego rozwoju w sztukach walki, stając się pełnoprawną instruktorką dojo we Wrocławiu. W dalszym ciągu bokken to jej ulubiony dział aikido. Uwielbia pracę z dziećmi i bardzo szybko „łapie” z nimi pozytywny kontakt. Od kilku lat uzupełnia swój warsztat o praktykę jogi.


AIKIDO – Regulamin zajęć Akademii Aikido Kobayashi.

1. Czesne za miesiąc zajęć wynosi 50zł. Opłata jest zryczałtowana i stała w każdym z miesięcy roku szkolnego. Nie podlega negocjacji w przypadku niepełnej frekwencji dziecka na zajęciach.

2.  Opłata obejmuje 1 trening w tygodniu, minimum 3 w miesiącu. Akademia nie odpowiada za treningi wypadające z grafiku z powodu świąt lub uroczystości przedszkolnych.

3. Opłatę należy uregulować do dnia 10-go każdego miesiąca, przelewem na konto

67 1050 1575 1000 0090 8135 3394

Odbiorca: Aikido Nowak & Jaworska Spółka z o.o.

Tytuł: Nazwa przedszkola, Imię i nazwisko dziecka, opłacany miesiąc zajęć.

4. W przypadku zaległości w opłatach dłuższej niż miesiąc Akademia zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia dziecka na dalsze zajęcia do czasu uregulowania zaległych składek.

5. Zwolnione z opłaty miesięcznej są dzieci, które w danym miesiącu nie uczęszczały na żadne z zajęć aikido. W takim przypadku dokonana opłata jest przenoszona na następny miesiąc lub zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w dalszych zajęciach. W przypadku tylko jednej obecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu opłata wynosi 10zł. Frekwencja powyżej jednych zajęć w miesiącu wiąże się z pełną opłatą.

Rozwijają sprawność fizyczną i pomagają utrzymać dobrą kondycję oraz stan zdrowia dziecka.

Fundacja Piłkarski Świat & Akademia Piłkarska PROFI SPORT DUDA od 11 lat wspiera rozwój psychomotoryczny dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne poprzez prowadzenie zajęć ruchowych z elementami piłki nożnej.

 Zapraszamy do współpracy Państwa Przedszkole/ Szkołę

Zajęcia piłki nożnej w przedszkolu/szkole to:

- bezpieczne wprowadzenie dzieci w świat sportu

- nauka postawy FAIR PLAY oraz wzajemnego szacunku

- wzmacnianie potrzeby ruchu z wykorzystaniem gier i zabaw

- kształtowanie koordynacji ruchowej oraz poczucia równowagi

- rozwijanie współpracy w grupie

- piłka nożna – „piękna gra” 

Zajęcia z mini tenisa w przedszkolu maja wszechstronnie przygotować dzieci do uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz wspierać ich rozwój psychomotoryczny. Na każdej jednostce lekcyjnej prowadzone są ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność motoryczną w połączeniu z zestawami ćwiczeń z zakresu mini tenisa.  

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie dzieci przedszkolne, grupy 3, 4 i 5 latków. Lekcje prowadzone są w małych, kilkuosobowych grupach do 5 dzieci na jednej jednostce lekcyjnej z trenerem.

Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w salce gimnastycznej , dzieci podzielone są na grupki dopasowane wiekiem i stopniem sprawności motorycznej.  Przedszkolaki ćwiczą w znanym im środowisku, z rówieśnikami.

Termin zajęć : środy od godziny 10.30

Prowadzący zapewniają dzieciom sprzęt do gry, piłki, rakietki, itp. Lekcje prowadzone są przez cały rok szkolny tj. 32 tygodnie dydaktyczne( w okres świąt, ferii i dłuższych przerw związanych w wyjazdami jest odliczony, tak by dzieci nieobecne nie traciły zajęć w tym czasie). Lekcje z mini tenisa dopasowane są do planu pracy przedszkola i nie kolidują z innymi zajęciami dodatkowymi.

Prowadzący są do dyspozycji rodziców w celu konsultacji i postępów przedszkolaków.  

Telefony kontaktowe: Pani Renata Kokosza – 793 658 200, Pani Ewa Bartoch- 792 316 279


To czego się uczymy tworzy nasze pasje.

Balet rozwija:

Koncentrację i skupienie, koordynację ruchową,

Kondycję, rozciągnięcie, prawidłową postawę

Poza tym gwarantuję:

Różnorodne ćwiczenia, naukę podstaw baletu, ćwiczenia z rekwizytami, poznanie spektakli baletowych:

Czas trwania: 30min, poniedziałek 12:30

70zł za miesiąc

Andrzej Malinowski

Ul. Palmowa 12, 55-080

Gądów-Jaszkotle

Tel. 608 880 366

Nr konta: 98 1140 2004 0000 3102 7928 7740

tel. +48 608-880-366

zajęciataneczne.AM@gmail.com

O TRENINGACH JUDO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Judo dla dzieci przedszkolnych to ogólnorozwojowa zabawa. To również nauka przewrotów i nabywanie umiejętności bezpiecznego upadku (padów judo). Czasem takim treningom towarzyszy „walka”, czyli proste zabawy z przepychaniem partnera (np. siedząc plecami do siebie) lub inne formy kontaktowej zabawy ruchowej (np. wyciąganie kawałka pasa spod partnera).

Zdjęcia i filmik z treningów dzieci przedszkolnych: https://judotigers.pl/bezplatny-trening-z-judo-tigers/#JUDO_DLA_PRZEDSZKOLAKA.

STRÓJ DO ZAJĘĆ JUDO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

– strój sportowy (długie spodnie dresowe bez zamków i guzików, ew. krótkie spodenki; koszulka z krótkim rękawem)

– klapki (trenujemy boso; przydadzą się do przejścia z szatni na salę)

– woda (aktywność fizyczna wymaga nawodnienia)

TRENINGI

Pierwsze zajęcia są pokazowe. Każde następne będą odbywały się w tym samym dniu (środy) i godzinach (godz. 12:30-13:00 i 13:00-13:30). Z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni wolnych od nauki szkolnej.

ZAPISY I PŁATNOŚCI

Wszystkie formalności realizujemy przez Internet. Płatności również (operator płatności: Przelewy24). Miesięczna składka za zajęcia to 100 zł i nie podlega ona podziałowi według obecności na zajęciach za wyjątkiem sytuacji szczególnych. Rekrutacja odbywa się przez link: https://judotigers.sportsmanago.pl/rekrutacja

Biuro klub@judotigers.pl +48 510 510 605 

•    Naturalnie: razem z nami dzieci angażują swój potencjał intelektualny, a także wszystkie zmysły - wzrok, smak, węch, dotyk, słuch. Proponujemy całościowe i polisensoryczne podejście do nauki języka francuskiego. Dzięki temu dzieci nieznające na początku ani słowa po francusku rozumieją sens zabaw i chętnie w nich uczestniczą. Reagują na polecenia i doskonale się bawiąc, uczą się przydatnych zwrotów i struktur w kontekście komunikacyjnym. Oraz co najważniejsze - potrafią ich użyć w adekwatnych sytuacjach z życia codziennego.

•    Dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa za sprawą sympatycznych pluszaków, które są dla dzieci przewodnikami po magicznej krainie Małej Francji.

•    Poprzez rytuał oparty na powtarzalności i przewidywalności (ta sama powitalna piosenka, obecność maskotek) oraz zaskoczenie, wprowadzenie nowego elementu. Oba te aspekty są obecne na każdych zajęciach.

•    Poprzez autorskie piosenki, niezwykle melodyjne i wpadające łatwo w ucho oraz zbudowane ze zdań komunikacyjnych.

•    Zajęcia prowadzi Agnieszka Glinicka - lektorka z ponad 20 letnim stażem, od lat prowadząca grupy dziecięce w Alliance Francaise i innych szkołach językowych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (WTORKI O 14:15) trwają ok 30 min. cena za zajęcia to 30 zł. W razie pytań pozostaję do dyspozycji tel. 534-840-500

 

·      DYNAMICZNA FUZJA TAŃCA I FITNESS’U

· ŚWIETNA ZABAWA

· PROSTE UKŁADY CHOREOGRAFICZNE DO ZNANYCH UTWORÓW MUZYCZNYCH

· ĆWICZENIE PAMIĘCI, POCZUCIA RYTMU, KOORDYNACJI RUCHÓW I ŚWIADOMOŚCI CIAŁA, POPRAWA KONDYCJI

· NAUKA WSPÓŁPRACY W GRUPIE (*nie tańczymy w parach)

GDZIE: przedszkole Złote Krople (szósty rok współpracy)

DLA KOGO: dziewczynki i chłopcy

KIEDY: wtorek, start 12:30 (30 minut grupa); datę rozpoczęcia poda przedszkole po zebraniu grupy (zajęcia trwają do końca czerwca, a wakacje są rozliczane osobno)

CENA: 18 zł za 1 zajęcia

SPOSÓB PŁATNOŚCI: przelew na konto podane przez instruktora

WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIA: strój sportowy, woda do picia

INSTRUKTOR: certyfikowany instruktor Anna Kołodziej (13. rok pracy z dziećmi w żłobkach, przedszkolach i szkołach), tel. 693 003 925, anna-kolodziej@tlen.pl 

ZAPISY: w przedszkolu na listach zajęć dodatkowych


1. Zajęcia taneczne będą prowadzone przez instruktora Joker Dance Academy w przedszkolu Złote Krople, ul. Dwa Światy 4, Bielany Wrocławskie w roku szkolnym 2023/2024.

2. Zajęcia taneczne trwać będą od 06.09.2023 do 28.06.2024.

3. Czas prowadzenia zajęć wynosi 30 min, w których skład zalicza się sprawdzenie obecności, rozgrzewka, nauka tańca, rozciąganie.

4. Zajęcia taneczne odbywać się będą raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrekcję placówki.

5. W zajęciach uczestniczą tylko te dzieci, które zostały zapisane na listę przez swoich rodziców lub opiekunów.

6. Zajęcia taneczne są odpłatne w wysokości 60 zł/osoba.

7. Rodzic/opiekun prawny dziecka podpisując regulamin zobowiązuje się do opłacania stałej składki w następujących formach:

a) Opłata miesięczna w wysokości 60zł, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

b) Opłata półroczna w formie dwóch rat.

a. RATA I – 300 zł za okres wrzesień – styczeń.

b. RATA II – 300 zł za okres luty – czerwiec.

8. Składka miesięczna i półroczna, o której mowa w pkt. 7 nie ulega zmianie bez względu na ilość zajęć, która przypada w danym miesiącu. Średnio zakłada się, że na każdy miesiąc przypadają 4 spotkania.

9. Dziecko może być wypisane z zajęć tanecznych przez rodzica lub opiekuna, który bezpośrednio poinformuje o tym instruktora pisząc wiadomość:

− SMS pod numer: 604 156 267 – Adrian Foksiński

− Email: kontakt@jokerdance.pl.

10. Rozwiązanie umowy jest dozwolone tylko zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia nowego miesiąca po zaistniałym fakcie.

11. Opłacana składka miesięczna, półroczna lub roczna, o której mowa w pkt.7, pomimo rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi.

12. Joker Dance Academy oraz prowadzący zajęcia instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z:

− nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

− nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia;

− niewłaściwego obuwia i stroju;

− złego stanu zdrowia uczestnika zajęć.

13. Na zajęciach obowiązuje obuwie sportowe oraz luźny wygodny, nie krępujący strój.

Nauka pływania z Happy Time:

* efektywna nauka

• przyjemna aktywność fizyczna

• bezpieczna zabawa w wodzie czyli wszystko czego potrzebują dzieci w czasie zajęć na basenie

Wykwalifikowani trenerzy organizują zajęcia w formie dopasowanej do danej grupy wiekowej, zwykle zmieniając naukę pływania w zabawę.

Od pierwszych zajęć nauki pływania staramy się przełamywać barierę lęku przed wodą, aby zmienić strach w radość z pływania.

Pływanie odpręża i redukuje stres.

• Pływanie wpływa na ogólną kondycję fizyczną.

• Pływanie koryguje wady postawy ( skolioza, płaskostopie, garbienie się).

• Pływanie wspiera rozwój koordynacji ruchowej, dlatego zalecane jest również dzieciom z dysfunkcjami psychomotorycznymi.

• Umiejętność pływania pozwala czuć się pewnie w wodzie.

Zadzwoń: 883 803 752 Napisz: plywanie@happy-time.pl

Zajęcia teatralne odbywają się raz w tygodniu, w piątki i trwają pół godziny dla grupy.

Zajęcia teatralne to świetna zabawa, która wspiera pracę zespołową, kreatywne myślenie, trenuje pamięć i koncentrację. Dodatkowo ośmiela i otwiera Dzieci do wspólnej twórczej zabawy. Podczas zajęć poznajemy techniki lalkowe (pacynki, kukły, jawajki, maski), teatr cieni, przebieramy się w kostiumy teatralne, sami wymyślamy fabuły bajek, w których występujemy i tworzymy scenografię.

Aby zapisać Dziecko na zajęcia wystarczy wpisać Dziecko na listę, która jest dostępna u Wychowawców grup wraz z podaniem kontaktu do Rodzica oraz opłacić zajęcia przelewem na konto:

17 1870 1045 2078 1068 2903 0001 z dopiskiem TEATR imię i nazwisko DZIECKA.

Zajęcia startują od października i kosztują 25zl/miesiąc lub 100zł za semestr (płatne do końca października za I semestr i do końca lutego za II semestr) lub 200zł za rok, przelewem na konto.

Kontakt do osoby prowadzącej:

twojlogopeda@wp.pl

Lucyna Wróbel-aktorka, logopeda, muzyk, animator kultury. Ukończyła we Wrocławiu Państwowe Liceum Muzyczne w klasie skrzypiec, jest także absolwentką Studium Animacji Kultury. Następnie studiowała we wrocławskiej Akademii Teatralnej, a tytuł Logopedy zdobyła podczas podyplomowych studiów logopedycznych we Wrocławiu. Współtworzy spektakle teatralne i pracuje jako aktorka Sceny ATM w Bielanach Wrocławskich. Od wielu lat prowadzi terapię logopedyczną w przedszkolach oraz gabinecie logopedycznym.

Zapraszamy na autorski program nauki języka hiszpańskiego dla przedszkolaków przez zabawę, wykorzystujący zasady tzw. zanurzenia w języku. 

Maluch będzie uczył się ze słuchu, w łatwy sposób przyswajając słowa, bez problemu tworząc konstrukcje gramatyczne. Nauka stanie się czymś naturalnym i pozwoli dziecku wykorzystać jego ogromny potencjał, a w przyszłości zaowocuje wykształceniem łatwości nauki języków obcych.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy piosenki stworzone przez nas samych, które w idealny sposób współgrają z całą metodologia nauczania. 

Lektorzy i nativi z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu.

Szczegóły i koszty.

Minimum 8- max 12 dzieci.

100 zł miesięcznie za 4 zajęcia. Przy dwóch grupach możliwe odrobienie przez dziecko 1 zajęć w semestrze. 

Zajęcia trwają 30min.

Natalia Świerczewska

Co-founder and Partner Service

Tel.662-932-303

www.holakids.pl

Zajęcia dla dzieci w wieku od 4 lat.

Maksymalnie 10-osobowe grupy, dostosowane do wieku i umiejętności dziecka.

Gram w szachy od ponad 20 lat i mam międzynarodowy tytuł Mistrza FIDE.

Jestem certyfikowanym instruktorem szachowym z 8-letnim doświadczeniem. Przeprowadziłem ponad 8 tysięcy godzin zajęć szachowych z dziećmi.

ZAJĘCIA PRÓBNE - [dotyczy tylko dzieci, które nigdy wcześniej nie chodziły na zajęcia szachowe] Pierwsze zajęcia dziecka traktowane są jako próbne i można po nich zrezygnować bez ponoszenia opłat. W przypadku rezygnacji, prosimy o przekazanie tej informacji drogą mailową.

Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola raz w tygodniu i trwają 30 minut.

Usługodawca zapewnia sprzęt (szachownice oraz szachy) potrzebne do realizacji zajęć.

Miesięczny koszt zajęć za jedno Dziecko to 88zł przy 4 zajęciach w miesiącu (22zł za jedne zajęcia).

Przy pierwszej płatności jest możliwość skorzystania z RABATU za opłacenie zajęć z góry za cały rok (okres od pierwszych zajęć do końca czerwca). Rabat wynosi 10%. Szczegóły znajdują się w umowie.

Nieobecność Dziecka na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty. W przypadku chęci rezygnacji z zajęć po podpisaniu umowy, obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Rezygnację należy przesłać mailem. 

Jeśli zajęcia się nie odbędą z przyczyn, leżących po stronie Usługodawcy, zostają albo odrobione (po ustaleniu terminu z Dyrekcją) albo opłata za kolejny miesiąc jest obniżana.

email: chesslifers@gmail.com (preferowana forma kontaktu)

tel.: 508 650 154 (sms)

LEKCJE odbywają się raz w tygodniu, w środy od 10:00, płatne dodatkowo przez rodziców, dla dzieci początkujących i kontynuujących naukę. Cena 25 zł za zajęcia, liczone wg ilości zajęć w miesiącu.

Telefony kontaktowe:

Pani Renata Kokosza – 793 658 200

Pani Ewa Bartoch- 792 316 279