Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne z wychowawcą

Proponowane zajęcia plastyczno-konstrukcyjne w najmłodszej grupie wiekowej t. j. dzieci w wieku 3 lat są ukierunkowane na zdobywanie umiejętności manualnych, rozwijanie motoryki małej ( praca ręką), na rozwój wyobraźni, kreatywności. Nasze dzieci podczas wykonywania prac czują radość, mają poczucie sprawstwa. Wzmacnia to u dzieci poczucie własnej wartości i wyzwala pozytywne emocje. Proponujemy dzieciom różne techniki mając na uwadze ich możliwości rozwojowe;

  • praca w masie solnej,
  • lepienie z plasteliny,
  • malowanie palcami lub pędzlem,
  • rysowanie kredkami lub ołówkiem,
  • wydzieranie,
  • wyklejanie,
  • tworzenie prac i budowli przestrzennych.

Każda praca jest „udana” i zasługuje na pochwałę. Podążając za M. Montessori „ Pozwól mi zrobić to samemu” aktywizujemy dzieci do wzrostu zainteresowania pracą plastyczną, techniczną. Pobudza to dziecko do twórczego działania i ekspresji , pozwala „odkrywać siebie”. Dlatego też nawet zebra może być cała czarna bo „ jest noc i zebra śpi”.