Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Edukacja matematyczna z wychowawcą

„Zabawę często traktuje się, jakby była przerywnikiem w procesie poważnej nauki, ale
dla dzieci zabawa jest poważna jak nauka.” M. Rogers

Zajęcia matematyczne prowadzone są w formie zabawy, co gwarantuje chęć udziału i
zaangażowanie naszych podopiecznych. Edukacja matematyczna prowadzona jest według
programu E. Gruszczyk- Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”.

Zadaniem w edukacji matematycznej w najmłodszej grupie wiekowej jest;

 • Kształtowanie świadomości własnego ciała i wytyczania kierunków w przestrzeni od
  osi ciała: na wprost (przed siebie) i w tył, w górę i w dół, w lewo, w prawo;
 • Ustalanie położenia różnych obiektów względem jego osoby, z uwzględnieniem tego,
  co jest po jego lewej lub prawej stronie; kształtowanie umiejętności, które pozwalają
  orientować się w przestrzeni ; nad, pod, przed, obok, za, góra, dół….;
 • rytmy, jako skuteczny sposób rozwijania u dziecka zdolności do skupiania się na
  prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach np. duży-mały-duży-
  mały… ;
 • kształtowanie umiejętności liczenia; odejmowania, dodawania poprzez liczenie
  konkretnych przedmiotów. Dzieci liczą: krople deszczu, misie, klocki, auta, książki,
  dinozaury, kasztany.

Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają silny egocentryzm. Czują się wtedy najważniejszą osobą na świecie, słońce świeci dla niego, każda zabawka jest dla niego. Dlatego podczas zajęć każde dziecko pracuje na swoim „konkrecie”. Ma poczucie sprawstwa i jest z siebie dumne.