Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zajęcia z mowy ojczystej z wychowawcą

W edukacji polonistycznej skupiamy się między innymi na słuchaniu ze zrozumieniem. Do każdej wysłuchanej historii zawsze zadajemy pytania, mające na celu zwrócenie uwagi dzieci na wysłuchany tekst oraz kształtowanie ich umiejętności skupiania się na zajęciach. Stosując różnorodne metody zapoznajemy dzieci z literaturą, kształcimy ich pamięć odtwórczą poprzez naukę piosenek, wierszy, inscenizacji. Poprawnego budowania zdań uczymy w trakcie rozmów indywidualnych. Dzieci formułują samodzielnie zdania na określony temat. Są również pobudzane przez nauczyciela do wyciągania wniosków. Zachęcamy je do samodzielnego opowiadania wymyślonych przez siebie bajek, aby ćwiczyły formowanie dłuższych wypowiedzi i rozwijały swoją wyobraźnię. Uczymy dzieci sylabizowania i podziału zdania na wyrazy. Często urozmaicamy zajęcia kilkoma zagadkami, które dzieci bardzo chętnie rozwiązują. W sali znajduje się kącik biblioteczny, z którego przedszkolaki codziennie korzystają. Opisują ilustracje zawarte w książkach, wnioskują o treści na podstawie oglądanych ilustracji. Wyszukują również w książkach ilustracje na określony temat. Dzieci rozpoznają napisy oznaczające ich imiona, które są umieszczone na krzesełkach. Aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach artykulacyjnych utrwalających prawidłową wymowę głosek i naśladują odgłosy.