Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zajęcia z mowy ojczystej i plastyczno-konstrukcyjne z wychowawcą

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dzieci w wieku przedszkolnym. Rysowanie jest dla nich zabawą, sposobem wyrażania przeżyć, spostrzeżeń, doświadczeń. Dzięki temu możemy poznać ich zainteresowania, marzenia, czasami problemy. Nasze przedszkolaki mają nieograniczony dostęp do kącika plastycznego. Kiedy tylko chcą rysują, malują, lepią, wycinają. Swoje spontanicznie powstałe prace przechowują w teczce. Bardzo często znajdujemy je na biurku jako prezenty – niespodzianki.

Określenie zajęcia plastyczne ma szerokie znaczenie. Obejmuje różne formy działalności plastycznej dziecka: rysowanie, malowanie, wycinanie, modelowanie, wydzieranie i inne. Właściwie rozumiane zajęcia plastyczne są nieodzownym i podstawowym elementem wychowania estetycznego. Jeśli są dobrze zorganizowane i prowadzone zawierają wartości kształcące, wychowawcze i wpływają na ogólny rozwój osobowości dziecka.

Praca plastyczna ma pobudzać zmysły oraz zachęcać do tworzenia w różnych stylach, dlatego na zajęciach używamy różnorodnych struktur, faktur, a także dostarczamy bodźców do przeżywania całej gamy uczuć.