Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne z wychowawcą

Głównym celem zajęć plastyczno-konstrukcyjnych jest rozwijanie poczucia estetyki I wrażliwości na piękno sztuki, W naszej grupie rozszerzamy doświadczenia w zakresie kontaktów ze sztuką swojego regionu oraz obserwujemy podczas spacerów różnice w architekturze najbliższego otoczenia (rozpoznawanie budynków mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, wieżowców itp.). Ponadto organizujemy sytuacje sprzyjające posługiwaniu się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz wdrażamy do samodzielnego tworzenia prostych kompozycji I form konstrukcyjnych. Rozszerzamy doświadczenia dziecka w zakresie posługiwania się wybranymi technikami plastycznymi:

– malowanie pędzlem (z wykorzystaniem farb, pasty do zębów, kleju, np. Przy “malowaniu” kaszą, cukrem, solą)

– zabawy plastyczne związane z lepieniem dowolnych I celowych form z miękkich mas

– celowe składanie I darcie papieru

– poznanie techniki stemplowania