Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia te mają za zadanie pomóc dziecku w przezwyciężeniu kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. W naszej grupie są one podzielone na:

-rozwijanie sprawności manualnej rąk;

-niwelowanie negatywnych emocji;

-nauka języka polskiego;

-praca indywidualna z dzieckiem.

Podczas tych zajęć dzieci ćwiczą rączkę – przygotowanie do nauki pisania, uczestniczą w zabawach podczas, których uczą się panować nad swoimi emocjami, prowadzone są zabawy, które mają na celu naukę i utrwalenie języka polskiego. Wszystkie te zajęcia są prowadzone w formie zabawy, tak aby dzieci chętnie w nich uczestniczyły i nie odczuwały tego, że są to zajęcia, które w jakiś sposób je obciążają. Grupa, w której odbywają się zajęcia jest niewielka, maksymalnie 3 dzieci, gdyż mała liczebność podnosi efektywność. Zajęcia prowadzone są w miarę potrzeb.