Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Gimnastyka ogólnorozwojowa z wychowawcą

Zajęcia te prowadzone są w różnych formach z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego (woreczki, szarfy, pachołki, piłki, czy też drabinki i równoważnie). Dzięki zabawom i ćwiczeniom dzieci integrują się, kształtują swój charakter oraz zdobywają nowe umiejętności i dodatkowo wzmacniają swój  organizm, poprawiają swoją kondycję, kształtują prawidłową postawę ciała, następuje rozwój koordynacji ruchowej, orientacji w przestrzeni i spostrzegawczość. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, biorą w nich udział wszystkie dzieci, są to zajęcia prowadzone przez wychowawcę grupy.  Odbywają się one w sali gimnastycznej, w sali dydaktycznej lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od rodzaju czy też warunków atmosferycznych).

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i dostosowane pod względem trudności do wieku dziecka.