Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Gimnastyka ogólnorozwojowa na świeżym powietrzu

Zajęcia prowadzone przez wychowawców w oparciu o program Kazimiery Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”. Głównym celem zajęć jest aktywizacja ruchowa dzieci.

Głównym zadaniem ćwiczeń porannych jest zorganizowanie grupy, przejście w sposób uporządkowany ze swobodnej zabawy do czynności i zabaw grupowych, ożywienie i wytworzenie miłego, pogodnego, radosnego nastroju, wyrobienie umiejętności sprawnego i estetycznego poruszania się, pobudzenie układu krwionośnego i oddechowego do intensywniejszego działania. Ponadto celem tych ćwiczeń jest kształtowanie poprawnej postawy dziecka oraz hartowanie.

Gimnastyka ogólnorozwojowa prowadzona jest w formie gier i zabaw ruchowych, obwodu stacyjnego oraz toru przeszkód. Na zajęciach wykorzystywane są najprostsze elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, wspinania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki dzieci korzystają z takich pomocy jak woreczki, laski gimnastyczne, obręcze, szarfy, piłki, ławki, drabinki, pochylnie, równoważnie oraz materace.

Zabawy ruchowe są formą działalności ruchowej, charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Zajęcia w terenie są korzystne dla zdrowia i psychicznego odprężenia dzieci. Są one symbolem swobody i radości. Mają również bardzo duże znaczenie wychowawcze. Wyrabiają zaradność, samodzielność, wytrzymałość, umiejętność zespołowego działania, inicjatywę, pomysłowość, zmysł organizacyjny, stwarzają okazję do szlachetnego współzawodnictwa. Powinny również obudzić zainteresowanie otaczającym światem, umiłowanie i poszanowanie przyrody.

Zabawy terenowe uczą orientacji i swobodnego poruszania się w terenie, pokonywania przeszkód przez racjonalne stosowanie naturalnych czynności ruchowych: biegu, skoku, pełzania, wspinania.

Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka. W toku codziennej pracy stosujemy różnorodne formy zabaw i ćwiczeń o charakterze korekcyjnym. Podstawowym celem tych zajęć jest przede wszystkim przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu wad postawy ciała dzieci.

Nasza gimnastyka to też nauka tańca, np. salsa, bachata i zumba. Dzieci tworzą swoje własne układy taneczne.