Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Edukacja matematyczna z wychowawcą

W realizacji zajęć matematycznych, korzystamy z koncepcji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca matematyka”.

Zgodnie z tym programem w ciągu roku na zajęciach realizujemy treści zgromadzone wokół następujących tematów: orientacja przestrzenna, rytmy, liczenie, przyczyna i skutek, przewidywanie następstw, kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, mierzenie długości, klasyfikacja, waga, mierzenie płynów.

Istotą takiego prowadzenia zajęć matematycznych jest wykorzystywanie osobistych doświadczeń dziecka i odnajdywanie matematyki w otaczającym nas świecie. Dzieci pracują na dywanikach matematycznych, wyznaczających im przestrzeń. Zadania najczęściej wykonują samodzielnie, korzystamy również z pracy w parach i zespołach.