Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Edukacja matematyczna i umuzykalnienie z wychowawcą

Zajęcia z muzyką i ze śpiewem są obecne w grupie Motylki codziennie. Natomiast zajęcia umuzykalniające odbywają się dwa razy w tygodniu. Edukacja muzyczna opiera się na różnych formach aktywności, do których należą:

– Śpiew; Oprócz piosenek dzieci uczą się także prostych śpiewanek oraz sięgamy do muzyki ludowej, którą dzieci łatwo przyswajają. Oczywiście łączymy ją z zabawą ruchową lub tańcem. Rodzime melodie świetnie nadają się do rozmaitych muzycznych działań. Są też dziedzictwem kulturowym.

– Granie na instrumentach; Wprowadzając dzieci w świat dźwięków,  proponujemy im różne zabawy, dzięki którym przekonują się, że grać można niemal na wszystkim – nawet na własnym ciele. Pozwalamy dzieciom na odkrywanie gestów połączonych z dźwiękiem (klaskanie, tupanie, pstrykanie itp.). Mogą wymyślać akompaniamenty lub wzory rytmiczne złożone z gestodźwięków, towarzyszące śpiewaniu lub układom ruchowym. Zachęcamy dzieci do konstruowania instrumentów z przedmiotów codziennego użytku. Takie działanie rozwija u dzieci kreatywność i jest inspiracją do własnych dźwiękowych poszukiwań. Z klocków, pudełek, gazet, plastikowych lub drewnianych łyżek i różnych pojemników można nie tylko skonstruować dźwiękowe instalacje, lecz także stworzyć „orkiestrę” – na wzór prawdziwej.

– Słuchanie muzyki (percepcja); Słuchanie z dziećmi muzyki artystycznej powoduje, że jest ona przez nie postrzegana w sposób naturalny, bez uprzedzeń i stereotypów, w myśl których często bywa uznawana za niezrozumiałą, skomplikowaną i nudną. Stosujemy także metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, opartą na łączeniu percepcji z różnymi formami aktywności: ruchem w zakresie małej motoryki, prostymi układami ruchowymi, towarzyszeniem odgłosami, gestodźwiękami lub grą na instrumentach perkusyjnych, animacją rekwizytów, tworzeniem żywych obrazów itp.

– Ruch przy muzyce; Uwzględniamy potrzebę ruchu, szczególnie ważną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Proponujemy dzieciom zabawy rozwijające małą motorykę, co jest bardzo przydatne zwłaszcza w czasie, gdy dzieci uczą się pisać.  Każdy rodzaj muzyki może stanowić podstawę do przeprowadzenia zabaw ruchowych. Ruchowi przy muzyce mogą towarzyszyć rekwizyty, najlepiej wykonane samodzielnie przez dzieci – wpływa to na zwiększenie elastyczności, płynności i precyzji ruchu.

– Tworzenie muzyki (działania kreatywne). W każdej formie aktywności muzycznej jest miejsce na działania twórcze, rozwijające kreatywność dzieci. Zachęcamy dzieci do działań twórczych zarówno ukierunkowanych, jak i swobodnych.

Muzyka poprzez swoją różnorodność i uniwersalność stanowi doskonałe wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i jest wykorzystywana w edukacji przedszkolnej w jak najszerszym zakresie. Staramy się  stwarzać dzieciom jak najwięcej szans na obcowanie z nią. Każde zajęcia i każdy moment muzyczny powinny być dla nich radosnym przeżyciem, przynoszącym wiele pozytywnych emocji i doznań, łączącym we wspólnych działaniach twórczych i stanowiącym miłe wspomnienie.