Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Edukacja matematyczna i umuzykalnienie z wychowawcą

W realizacji zajęć matematycznych, korzystamy z koncepcji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca matematyka”.

Zgodnie z tym programem w ciągu roku na zajęciach realizujemy treści zgromadzone wokół następujących tematów: orientacja przestrzenna, rytmy, liczenie, przyczyna i skutek, przewidywanie następstw, kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, mierzenie długości, klasyfikacja, waga, mierzenie płynów.

Istotą takiego prowadzenia zajęć matematycznych jest wykorzystywanie osobistych doświadczeń dziecka i odnajdywanie matematyki w otaczającym nas świecie. Dzieci pracują na dywanikach matematycznych, wyznaczających im przestrzeń. Zadania najczęściej wykonują samodzielnie, korzystamy również z pracy w parach i zespołach.

 

Istotnym celem wszelkich działań w realizacji wychowania muzycznego jest rozwój podstawowych zdolności muzycznych i muzykalności. Zdolności muzyczne to zespól wrodzonych i nabytych dyspozycji natury zarówno fizycznej jak i psychicznej, natomiast muzykalność to zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki.
Na zdolności muzyczne składają się różne czynniki: ogólne, takie jak uwaga, wyobraźnia, pamięć, wola, ogólna wrażliwość emocjonalna, inteligencja oraz czynniki specjalne. Do tych ostatnich należy zaliczyć te wszystkie zdolności umysłu, które pozwalają na spostrzeganie, pamiętanie oraz porównywanie istotnych cech dźwięku i utworów muzycznych. Przy wrażliwym obcowaniu z muzyką mogą powstawać takie uczucia, które nie obudziłby się w nich nigdy. To wzbogacenie sfery uczuć jest niezmiernie ważną wychowawczo – rozwojową funkcją kontaktu z muzyką. Przeżycie muzyczne ma też wpływ na kształtowanie się moralnych postaw dzieci. Wzruszenie wywołane muzyką czyni dziecko podatniejszym na wpływy wychowawcze. Treści, jakie niesie muzyka, przede wszystkim w swej warstwie dźwiękowej, ale i towarzyszących piosence tekstach, kształtują poglądy młodych słuchaczy na istotne wartości w kontaktach społecznych, w środowisku, w stosunku do rodzinnego kraju, kultury rodzimej i innych narodów.

Podczas zajęć z edukacji muzycznej zwracamy uwagę na doskonalenie wrażliwości słuchowej oraz rozwijanie słuchu muzycznego poprzez słuchanie kilkuzwrotkowych piosenek z repertuaru dziecięcego oraz prostych piosenek ludowych o zrozumiałej treści. Po zakończonym słuchaniu prowadzimy rozmowy na temat treści utworu. Rozbudzamy zainteresowanie grą na instrumentach przedstawiając je w wersji fizycznej zwracając uwagę na sposób trzymania instrumentu oraz technikę wydobywania dźwięku. Każdego dnia kształcimy poczucie rytmu i umiejętność wyrażania muzyki ruchem proponując im zabawy ruchowe przy muzyce oraz zabawy w formie opowieści ruchowej przy akompaniamencie instrumentów z użyciem różnych rekwizytów.