Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Basen

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA

  1. Nauka pływania dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych oraz klientów indywidualnych, organizowana przez firmę Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Happy Time Sykut Marcin z siedzibą przy ul. Koszarowej 38/2 we Wrocławiu, prowadzona jest na krytej pływalni Ślęza w Ślęzie przy ul. Błękitnej 2 (Gmina Kobierzyce).
  2. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem nauki pływania ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie stwierdzenia przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składa jego rodzic/prawny opiekun.
  3. Nauka pływania dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych prowadzona jest od września do czerwca każdego roku. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
  4. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach nauki pływania jest regularne wnoszenie opłat w formie gotówki lub przelewu do dnia wskazanego w umowie.
  5. W przypadku nieuregulowania płatności Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Happy Time Sykut Marcin zastrzega sobie prawo do egzekwowania należności na drodze sądowej.
  6. Dziecko biorące udział w nauce pływania powinno posiadać strój kąpielowy, klapki, ręcznik oraz czepek silikonowy z wypisanym na nim imieniem. W razie konieczności również wodne pielucho majtki zabezpieczające przed dostaniem się nieczystości do wody.
  7. Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Happy Time zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć lub podwyższenia opłat w przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie.
  8. Każdy uczestnik nauki pływania, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek zapoznania się z regulaminem krytej pływalni, który obowiązuje na obiekcie Kompleksu Ślęza przy ul. Błękitnej 2-5 w Ślęzie.

 

Koszt: 40,00 zł za jedne zajęcia

Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Happy Time

Koszarowa 38/2 51-149 Wrocław