Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Psycholog

mgr Anna Dreszer

Psycholog i psychoterapeuta systemowy. Wspieram rodziców i nauczycieli prowadząc konsultacje w duchu rodzicielstwa bliskości. Przez wiele lat pracowałam w poradni psychologiczno- pedagogicznej jako diagnosta i terapeuta. W gabinecie pracuję z dorosłymi, którzy towarzyszą dzieciom w codzienności i mam zaufanie, że wspierając rodziców/ opiekunów/ wychowawców wspieram dzieci, bez jednoczesnego delegowania samych dzieci do roli pacjentów w gabinecie psychologicznym. Bo w końcu dzieci podążają za tymi, których znają i którym ufają na co dzień. Prywatnie jestem mamą dwóch dziewczynek.
W ramach pracy w Przedszkolu Złote Krople, proponuję indywidualne konsultacje dla rodziców oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, które są okazją do zdobycia nowej wiedzy i nowych doświadczeń, umacniających nas w byciu rodzicami.
Również nauczyciele mają możliwość uczestniczenia w dedykowanych im warsztatach psychoedukacyjnych, a w odpowiedzi na bieżące sytuacje, które bywają wyzwaniami w pracy z dziećmi, korzystają ze wsparcia psychologa w formie rozmów indywidualnych.

 

Korzystamy również ze wsparcia pracowników z Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu: www.pzp.edu.pl

W ramach tej współpracy: 

 • prowadzona jest konsultacja z Radą Pedagogiczną oraz obserwacje dzieci w grupach. Są pomocni w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.
 • prowadzą warsztaty psychoedukacyjne dla Rodziców i opiekunów oraz zajęcia w ramach Programu Adaptacyjnego.
 • organizują spotkania warsztatowe dla nauczycieli w ramach potrzeb placówki.
 • wspierają nauczycieli oraz Rodziców naszych podopiecznych w radzeniu sobie w ich codziennym kontakcie z dzieckiem.

Rodzice mogą również umówić się na wizytę w Poradni:

rejestracja telefoniczna pod nr (71) 722 20 02 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 14:00, w środy w godz. 12:00 – 18:00

Zespół psychologów i pedagogów dokonuje badań w dni robocze pomiędzy godziną 8:00 a 18:00.

Diagnozy odbywają się w siedzibie głównej Zespołu, we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, w bliskim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone głównie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.  

Poradnia dokonuje diagnozy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej w zakresie określania:

 • poziomu rozwoju intelektualnego,
 • poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej,
 • przyczyn trudności w nauce,
 • uzdolnień i mocnych stron dziecka,
 • podłoża zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu i zespołu Aspergera),
 • podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych,
 • predyspozycji zawodowych,
 • poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest przede wszystkim:

 • wydanie opinii,
 • wydanie orzeczenia,
 • objęcie dzieci, młodzieży i rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Do postawienia właściwej diagnozy i określenia najlepszej dla dziecka formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezbędna jest analiza dokumentacji dziecka (wyniki poprzednich badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, badań lekarskich specjalistycznych, opinii wychowawcy, nauczycieli itp.).

UWAGA! DIAGNOZA ZAWSZE JEST PRZEPROWADZANA NA WNIOSEK RODZICA. Już od wielu lat szkoły i placówki nie kierują samodzielnie uczniów do poradni.

Poradnia nie udostępnia także szkołom opinii będących wynikiem diagnozy. Decyzję o ewentualnym przekazaniu opinii do szkoły podejmuje rodzic lub pełnoletni uczeń.