Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Pani Marta

(Wychowawca grupy Niedźwiadki)

Grupa Niedźwiadki

Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Absolwentka studiów podyplomowych Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i przedsiębiorczości Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia w zakresie: Nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Awans zawodowy: stopień nauczyciela kontraktowego, otwarty staż na nauczyciela mianowanego.

Od 2006 r. pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Ukończone kursy i szkolenia:

  •     2009 – szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy,
  •     2009 – kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  •     2010 – warsztaty metodyczne pt: „Papierowe czary-zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru”.
  •     2010 – warsztaty metodyczne pt: „Muzyczna Akademia Przedszkolaka cz. 1 – Poznajemy nasze przedszkole”.
  •     2016 – szkolenie Rady Pedagogicznej „Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania, zachowaniami trudnymi oraz prowokującymi nauczycieli, wychowawców oraz rówieśników”
  •     2017 – warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”
  •     2017 – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu przeprowadzone na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
  •     2017 – szkolenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w przedszkolu”
  •     2017 – szkolenie „Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi”