Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Pani Marlena

(Wychowawca grupy Sówki)

Grupy Sówki

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Filologia Polska na Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Zdobyła tytuł magistra na kierunku Pedagogika na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Od 2013 r. pracuje z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

Prywatnie, uwielbia taniec.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • 2005 – kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE,
  • 2009 – seminarium, kurs instruktażowy dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży nr 28/K/2009,
  • 2009 – uzyskanie harcerskiego stopnia instruktorskiego podharcmistrzyni
  • 2016 – szkolenie Rady Pedagogicznej „Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania, zachowaniami trudnymi oraz prowokującymi nauczycieli, wychowawców oraz rówieśników”
  • 2017 – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu przeprowadzone na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
  • 2017 – szkolenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w przedszkolu”
  • 2019 – kurs instruktora jogi dla dzieci