Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Psycholog

mgr Anna Szymańska

Psychologowie współpracujący z Przedszkolem „Złote Krople”  specjalizują się w pracy z dziećmi i ich Rodzicami. Są to pracownicy z Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu: www.pzp.edu.pl

W ramach tej współpracy: 

 • prowadzona jest konsultacja z Radą Pedagogiczną oraz obserwacje dzieci w grupach. Są pomocni w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.
 • prowadzą warsztaty psychoedukacyjne dla Rodziców i opiekunów oraz zajęcia w ramach Programu Adaptacyjnego.
 • organizują spotkania warsztatowe dla nauczycieli w ramach potrzeb placówki.
 • wspierają nauczycieli oraz Rodziców naszych podopiecznych w radzeniu sobie w ich codziennym kontakcie z dzieckiem.

Rodzice mogą również umówić się na wizytę w Poradni:

rejestracja telefoniczna pod nr (71) 722 20 02 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 14:00, w środy w godz. 12:00 – 18:00

Zespół psychologów i pedagogów dokonuje badań w dni robocze pomiędzy godziną 8:00 a 18:00.

Diagnozy odbywają się w siedzibie głównej Zespołu, we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, w bliskim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone głównie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.  

Poradnia dokonuje diagnozy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej w zakresie określania:

 • poziomu rozwoju intelektualnego,
 • poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej,
 • przyczyn trudności w nauce,
 • uzdolnień i mocnych stron dziecka,
 • podłoża zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu i zespołu Aspergera),
 • podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych,
 • predyspozycji zawodowych,
 • poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest przede wszystkim:

 • wydanie opinii,
 • wydanie orzeczenia,
 • objęcie dzieci, młodzieży i rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Do postawienia właściwej diagnozy i określenia najlepszej dla dziecka formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezbędna jest analiza dokumentacji dziecka (wyniki poprzednich badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, badań lekarskich specjalistycznych, opinii wychowawcy, nauczycieli itp.).

UWAGA! DIAGNOZA ZAWSZE JEST PRZEPROWADZANA NA WNIOSEK RODZICA. Już od wielu lat szkoły i placówki nie kierują samodzielnie uczniów do poradni.

Poradnia nie udostępnia także szkołom opinii będących wynikiem diagnozy. Decyzję o ewentualnym przekazaniu opinii do szkoły podejmuje rodzic lub pełnoletni uczeń.