Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Karta Rekrutacyjna

Dziecko
Opiekun
Adres zamieszkania dziecka

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe jego oraz dziecka nad którego jest prawnym opiekunem przetwarzane są w celu rekrutacji dziecka do przedszkola.

2. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole "Złote Krople" ul. Dwa Światy 4 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, adres e-mail: office@przedszkole-zlotekrople.pl

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą być udostępnione współpracownikom/pracownikom oraz firmie obsługującej księgowość.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przez prawo oświatowe.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem rekrutacji i jest niezbędne do jej wykonywania.

6. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu automatycznemu.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zabezpieczenie