Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:

ALIOR BANK 15 2490 0005 0000 4500 9525 5175

Wpisowe - 500 zł, kontynuacja w kolejnych latach - 200 zł, (możliwość wpłaty w ratach)

Honorujemy wpłaty wpisowego w innej placówce, wówczas Rodzic pokrywa koszt ubezpieczenia, podręczników i partycypuje w kosztach pomocy plastycznych.

Czesne  850,00 zł płatne 12 miesięcy w roku szkolnym 2017/2018 lub 1020,00 zł płatne 10 miesięcy w roku szkolnym 2017/2018.

Opłata za drugie dziecko w placówce: 50% stawki podstawowej oraz opłata za wyżywienie w normalnej wysokości.

 

Czesne pokrywa koszty kształcenia podstawowego dziecka zgodnie z podstawą programową i programem przyjętym przez Przedszkole.

Dodatkowym opłatom podlegają zajęcia ponadprogramowe.

Czesne nie obejmuje opłaty za całodzienne wyżywienie w kwocie 15 zł/dzień.

Ubezpieczenie dziecka, podręczniki, pomoce dydaktyczne, zeszyty ćwiczeń uwzględnione są w opłatach.

Uiszczenie opłaty wpisowej potwierdza rezerwację miejsca w przedszkolu.

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z miejsca.