Zajęcia łączące w sobie elementy logopedii oraz rytmiki.

Zajęcia umuzykalniające mają ogromny wpływ na rozwój mowy, a także w usprawnianiu koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. Zajęcia umuzykalniające stymulują dzieci pod względem dźwiękowym, muzycznym i językowym, co usprawnia melodię mowy i poprawia dykcję. Zajęcia przygotowują dzieci do aktywnego odbioru muzyki.

 

Podczas zajęć bawimy się muzyką i dźwiękami z otoczenia oraz wykonujemy:

 - ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu dźwięków otoczenia, głosów zwierząt, ludzkich;

- ćwiczenia oddechowe;

- ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne;

- ćwiczenia w ukierunkowaniu i utrzymaniu uwagi dziecka;

- ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową;

- ćwiczenia motoryki dużej i motoryki małej;

- ćwiczenia strony leksykalnej mowy - powiększenie ilościowe i jakościowe słownictwa;

- właściwa komunikacja.

 

Termin zajęć:  poniedziałki

Prowadzący: 

·         Lucyna Wróbel

Aktorka, muzyk (skrzypce, fortepian), animator kultury, logopeda. Pracuje we Wrocławskim Teatrze dla Dzieci z siedzibą w Imparcie. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi zajęcia muzyczne i teatralne dla dzieci od 16 miesiąca życia do 7 lat.

·         Mariusz Kazubski

Muzyk, kompozytor, aranżer, instrumentalista (fortepian, instrumenty klawiszowe, gitara), organista i akompaniator. Prowadzi zajęcia artystyczne we wrocławskich przedszkolach, tworzy grupy wokalne.

 

Zajęcia prowadzone są przez osoby bezpośrednio związane ze sztuką, dzięki czemu przekazują dzieciom prócz wiedzy i umiejętności twórczą wrażliwość artystyczną. To nie tylko spotkanie z muzyką ale również obcowanie z instrumentami , przy pomocy których prowadzone są zajęcia (keyboard, skrzypce i gitara oraz szereg instrumentów perkusyjnych)

 

Artyści pracują w większości na podstawie autorskich tekstów i akompaniamentu, które tworzone są w oparciu o własne doświadczenia w pracy z dziećmi.

 

Opłaty należy dokonywać przelewem 100 zł za I semestr (do 30 września) oraz 100 zł za II semestr (do 31 stycznia) lub 200 zł za cały rok.

Konto: Mariusz Kazubski 26 1240 6726 1111 0010 5483 3091