Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w najstarszej grupie przedszkolnej, w ramach miesięcznej opłaty za przedszkole.

Aby wziąć udział, rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w katechezie.