MINI  TENIS   W  PRZEDSZKOLU  „ZŁOTE KROPLE”

Zajęcia z mini tenisa w przedszkolu maja wszechstronnie przygotować dzieci do uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz wspierać  ich rozwój psychomotoryczny. Na każdej jednostce lekcyjnej prowadzone są ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność motoryczną w połączeniu z zestawami ćwiczeń z zakresu mini tenisa.  

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie dzieci  przedszkolne, grupy 3, 4 i 5 latków.  Lekcje prowadzone są w małych,  kilkuosobowych grupach  do 5 dzieci na jednej jednostce lekcyjnej z trenerem.

Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w salce gimnastycznej , dzieci podzielone są na grupki dopasowane wiekiem i stopniem sprawności motorycznej.  Przedszkolaki ćwiczą  w znanym im środowisku, z rówieśnikami, co sprawia iż lepiej się adoptują na zajęciach.

 

Prowadzący zapewniają dzieciom  sprzęt do gry, piłki, rakietki, itp. Lekcje prowadzone są przez cały rok szkolny tj. 32 tygodnie dydaktyczne( w okres  świąt, ferii i dłuższych przerw związanych w wyjazdami jest odliczony, tak by dzieci  nieobecne nie traciły zajęć w tym czasie). Lekcje z mini tenisa dopasowane są do planu pracy przedszkola i nie kolidują z innymi zajęciami dodatkowymi.

Prowadzący są do dyspozycji rodziców w celu konsultacji i postępów przedszkolaków.

 

Koszt zajęć: 100 zł za 3 miesiące / 12 lekcji, małe kilkuosobowe grupy