Kadra

Marta Chodór

Marta Chodór

wychowawca grupy Motylki (rocznik 2014)

Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Absolwentka studiów podyplomowych Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i przedsiębiorczości Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia w zakresie: Nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Awans zawodowy: stopień nauczyciela kontraktowego, otwarty staż na nauczyciela mianowanego.

Od 2006 r. pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Ukończone kursy i szkolenia:

  •     2009 – szkolenie dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy,
  •     2009 – kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  •     2010 – warsztaty metodyczne pt: "Papierowe czary-zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru".
  •     2010 – warsztaty metodyczne pt: "Muzyczna Akademia Przedszkolaka cz. 1 - Poznajemy nasze przedszkole".
  •     2016 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania, zachowaniami trudnymi oraz prowokującymi nauczycieli, wychowawców oraz rówieśników"
  •     2017 - warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej "Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania"
  •     2017 - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu przeprowadzone na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
  •     2017 - szkolenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w przedszkolu"
  •     2017 - szkolenie "Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi"

 

Ada Potocka Sonia Wanat
3 z 9