Kadra

Ewa Świtała

Ewa Świtała

wychowawca grupy Pszczółki (rocznik 2015)

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku Pedagogika w specjalności Praca Socjalna na Uniwersytecie Opolskim.

Od 2011 r. pracuje z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

Ukończone kursy i szkolenia:

  •     2007 – kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  •     2008 – kurs I stopnia języka miganego dla nauczycieli,
  •     2016 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania, zachowaniami trudnymi oraz prowokującymi nauczycieli, wychowawców oraz rówieśników"
  •     2017 - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu przeprowadzone na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
  •     2017 - szkolenie "Zabawy muzyczno-ruchowe oraz elementy systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej"
Sonia Wanat Agnieszka Jonaszek
5 z 9