Kadra

Hubert Stępień

Hubert Stępień

wychowawca grupy Ptaszki (rocznik 2012 i 2011)

Ukończył studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim  Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.

Znajomość języka obcego na poziomie B2+

 

 

Ukończone kursy i szkolenia:

  • 2015 - kurs na wychowawcę wypoczynku
  • 2015 - udział w Międzynarodowej Konferencji "Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie" zorganizowanej w ramach projektu: "Drogowskaz Życiowy"
  • 2016 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania, zachowaniami trudnymi oraz prowokującymi nauczycieli, wychowawców oraz rówieśników"
  • 2017 - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu przeprowadzone na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
  • 2017 - szkolenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w przedszkolu"

 

Marta Chodór Ewa Świtała
4 z 8