Kadra

Marlena Romańska

Marlena Romańska

wychowawca grupy Jeżyki (rocznik 2013)

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Filologia Polska na Wydziale Humanistycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Zdobyła tytuł magistra na kierunku Pedagogika na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Od 2013 r. pracuje z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

Prywatnie, uwielbia taniec.

Ukończone kursy i szkolenia:

  •     2005 – kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE,
  •     2009 – seminarium, kurs instruktażowy dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży nr 28/K/2009,
  •     2009 - uzyskanie harcerskiego stopnia instruktorskiego podharcmistrzyni
  •     2016 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania, zachowaniami trudnymi oraz prowokującymi nauczycieli, wychowawców oraz rówieśników"
  •     2017 - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu przeprowadzone na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
  •     2017 - szkolenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w przedszkolu"

 

Ewelina Gola
9 z 9