Kadra

Lucyna Minta

Lucyna Minta

dyrektor przedszkola, nauczyciel przedszkolny, logopeda

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, ukończone studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom logopedy Podyplomowego Studium Logopedycznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczyciel Edukacji Fundamentalnej.

Ukończone kursy i szkolenia:

 •     2006 – warsztaty teatralne „Pobawmy się w teatr”
 •     2007 – kurs z zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zakończony egzaminem z wynikiem celującym, poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metodą prof. Rocławskiego
 •     2009 – kurs „Rachunkowość z programem komputerowym”
 •     2011/2012 – kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu „Organizacja i zarządzanie oświatą”
 •     2012 – udział w programie wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły
 •     2013 – szkolenie „Nowe zasady sprawozdawczości w ramach nowelizacji Systemu Informacji Oświatowej”
 •     2013 – szkolenie na temat kierowania zmianą w szkole
 •     2014 - szkolenie, konferencja prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej i E. Zielińskiej "Sposoby realizacji treści programowych z różnych obszarów edukacyjnych"
 •     2014 - szkolenie "Efektywna komunikacja w przedszkolu."
 •     2014 - Warsztaty Metodyczne w ramach projektu "Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu"
 •     2014 - kurs doskonalenia "Szachy w edukacji jako gra wspierająca rozwój uczniów"
 •     2016 - szkolenie Rady Pedagogicznej "Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania, zachowaniami trudnymi oraz prowokującymi nauczycieli, wychowawców oraz rówieśników"
 •     2017 - warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej "Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania"
 •     2017 - kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu I stopnia
 •     2017 - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu przeprowadzone na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
 •     2017 - szkolenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w przedszkolu"
Ada Potocka
1 z 9