Grupa „PTASZKI”

Rocznik 2011 i 2012

 

 Z dziećmi pracują mgr Marta Chodór oraz mgr Hubert Stępień.

 

Nasza grupa to "Starszaki". Jest nas 25. Nigdy się nie nudzimy bo nasze dni wypełnione są ciekawymi zajęciami i zabawami. 

Jesteśmy ciekawi świata i interesujemy się wszystkim co nas otacza.

W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Nasz dzień zajmują różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające naszą samodzielność i zapoznające nas z najbliższym środowiskiem oraz wesołe zabawy w kącikach tematycznych. Mamy ulubione zabawki, książeczki i oczywiście ulubione koleżanki i kolegów!

Podczas zajęć staramy się skupić uwagę, żeby poznać wiele ciekawych rzeczy, uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy cyferki i literki. Lubimy także zabawy plastyczne oraz ruchowe. Potrafimy wyczarować przepiękne "dzieła sztuki". Dużo radości sprawiają nam również spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Chętnie bierzemy udział we wszystkich uroczystościach przedszkolnych.

Zawsze dbamy o naszą kolorową salę sprzątając zabawki oraz pomagając w jej dekorowaniu.

 

Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

 

 

 

 

 Grupa IV PTASZKI/ wychowawca: p. Marta, p. Hubert

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

7:00

Gry i zabawy poranne

7:00

Gry i zabawy poranne

7:00

Gry i zabawy poranne

7:00

Gry i zabawy poranne

7:00

Gry i zabawy poranne

 

8:45

Gimnastyka buzi i języka

8:45

Gimnastyka buzi i języka

8:45

Gimnastyka buzi i języka

8:45

Gimnastyka buzi i języka

8:45

Gimnastyka buzi i języka

 

9:00

ŚNIADANIE

9:00

ŚNIADANIE

9:00

ŚNIADANIE

9:00

ŚNIADANIE

9:00

ŚNIADANIE

 

9:30

Zajęcia z mowy ojczystej z wychowawcą

 

9:30

Gimnastyka ogólnorozwojowa

9:30

Zajęcia techniczno-manualne z wychowawcą

9:30

Zajęcia artystyczno-plastyczne z wychowawcą

9:30

Zajęcia z mowy ojczystej z wychowawcą

 

10:00

Edukacja matematyczna z wychowawcą

10:00

Gimnastyka

 korekcyjna

10:00

Gimnastyka ogólnorozwojowa

 

11:00

j. angielski

10:30

j. angielski

 

10:30

j. angielski

10:45

-

11:30

BASEN

(nauka pływania)

10:30

j. angielski

 
 

11:00

Mini-tenis

 

11:00

teatr

 
 

11:15

ZUPA

11:30

ZUPA

11:30

ZUPA

11:30

ZUPA

11:30

ZUPA

 

11:45

Rytmika

12:30

Formacja LATINO

(30 minut)/

Plac zabaw

12:00

Plac zabaw

11:50

Szachy (I grupa)

Plac zabaw

12:15

Szkółka piłkarska

 
 

12:30

Plac zabaw

13:00

j. angielski

12:30

Szachy (II grupa)

12:45

Plac zabaw

 

13:00

grafomotoryka

 

14:00

OBIAD

14:00

OBIAD

14:00

OBIAD

14:00

OBIAD

14:00

OBIAD

 

14:30

LEGO (60 minut)

14:30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

14:45

Judo (30 minut)

14:30

Bajkoterapia

14:30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

15:30

PODWIECZOREK

Zumba

15:30

PODWIECZOREK

15:30

PODWIECZOREK

15:00

PODWIECZOREK

15:30

PODWIECZOREK

 
 

16:00

Plac zabaw

16:00

Plac zabaw

16:00

Katecheza (30 minut)

15:30

Aikido (30minut)

16:00

Plac zabaw

 

17:00

Odbieranie dzieci

17:00

Odbieranie dzieci

17:00

Odbieranie dzieci

17:00

Odbieranie dzieci

17:00

Odbieranie dzieci

 

DYŻUR PRZEDSZKOLA DO GODZINY 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TAK SPĘDZAMY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU – GRUPA „PTASZKI”

 

GODZINY

AKTYWNOŚCI

 

7:00 - 8:45

 

 

 

 

 

 

Dzieci przychodzą do przedszkola

Jest to czas zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań: rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami i innymi zabawkami, oglądamy książeczki. Prowadzimy w tym czasie również zabawy integracyjne, a także wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

 

 

 

8:45 – 9:00

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowujemy się do śniadania

Zabiegi higieniczne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

 

9:00 – 9:30

 

 

 

 

 

 

 

Jemy śniadanie

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.

 

 

 

9:30 -10:30

 

 

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne.

Uczestniczymy w zajęciach kierowanych przez nauczyciela. Realizujemy zadania edukacyjne w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowaną do możliwości dziecka. Uczestniczymy w zajęciach i zabawach.

 

Lepiej się nie spóźniać, szkoda stracić ciekawe zajęcia!

 

 

10:30 – 11:15

 

 

 

 

 

Zajęcia na świeżym powietrzu.

Spacery po najbliższej okolicy lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

Odpoczywamy (grupy młodsze) ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub bajek.

 

11:15-11:30

 

Przygotowujemy się do obiadu.

Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

 

11:30 – 12:00

 

 

 

 

 

I danie - ZUPA

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

 

12:00 – 13:45

 


 

 

 

 

  Odpoczynek poobiedni.

W tym czasie możemy również wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

 

 

13:45 – 14:00

 

Przygotowujemy się do obiadu

Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

 

14:00 – 14:30

 

 

 

 

 

 

 

II DANIE

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

 

 

14:30 – 15:30

 

 

 

 

 

Zajęcia popołudniowe

Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Czytanie bajek. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.

 

 

15:30 – 16:00

 

Przygotowujemy się do podwieczorku.

Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

PODWIECZOREK

 

16:00 – 17:00

 

 

 

 

 

Zabawy dowolne dzieci

Aktywność własna dzieci - zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Rozchodzenie się dzieci do domu.