• Rekrutacja 2017/2018

    Wypełnij już dziś formularz rekrutacyjny

Zajęcia prowadzone w ramach miesięcznej opłaty za przedszkole.

 

Najważniejsze zasady pracy metodą symultaniczno - sekwencyjną:

1)    Zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności;

2)   Dziecko rozpoczyna kolejny etap czytania pod warunkiem opanowania poprzedniego;  Ważne jest, by pamiętać o przechodzeniu od prawopółkulowego czytania (globalnego, symultanicznego – samogłoski, onomatopeje, całe wyrazy) do lewopółkulowego (sekwencje – sylaby). Dążymy do tego, by dziecko wykonywało sprawnie ćwiczenia odczytywania sylab i układania z nich wyrazów.  Forma ćwiczeń pozwala na zastosowanie konwencji zabawy, w której wykorzystać można aktywność  i działanie dziecka. Przygotowany materiał sylabowy i wyrazowy pozwala na zastosowanie go 
w różnorodnych grach i zabawach;

3)   Należy pamiętać o ciągłym przeplataniu zadań z zeszytów z ćwiczeniami
ogólnorozwojowymi, zwłaszcza ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej oraz ćwiczeniami układania szeregów
i sekwencji tematycznych i atematycznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. z serii Stymulacja i terapia) wspomagają naukę czytania; 

4)  Poszczególne głoski wprowadzane są w sylabach, a nie w izolacji – nie uczymy głoskowania (nie podajemy dziecku nazw liter). Sylaby są powtarzane, rozpoznawane
i odczytywane w opozycjach, według porządku: od sylab otwartych do zamkniętych, od zbudowanych  z prymarnych spółgłosek do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do jak najmniej zróżnicowanych. Ta umiejętność rozróżniania dotyczy zarówno zmysłu słuchu, jak i wzroku;  Pracujemy według zasady:

a)     powtarzanie,

b)    rozumienie (rozpoznawanie),

c)     nazywanie (odczytywanie). Dziecko powtarza poszczególne samogłoski, sylaby
i wyrazy, następnie nauczyciel sprawdza, czy dziecko rozumie (rozpoznaje) wskazaną sylabę (Nauczyciel pyta: Gdzie jest…?). Ostatnim krokiem jest nazywanie (czytanie) sylab;

5)   Podczas układania, czytania itp. zawsze zachowujemy kierunek od strony lewej do prawej, zgodnie  z obowiązującą zasadą podczas czytania i pisania w języku polskim;

6)  Stosujemy technikę odwracania ról: najpierw my uczymy dziecko, potem dziecko uczy nas; 

7)   Pamiętamy, aby zwracać się do dziecka prostym językiem oraz  sprawdzać, czy rozumie ono polecenia;

8)  Ten sam materiał powtarzamy wielokrotnie, aż do dobrego opanowania (z obserwacji klinicznych wynika, iż najdłużej trwa przyswojenie pierwszego etapu czytania, odpowiadającego pierwszemu zeszytowi ćwiczeń, dlatego materiał w nim zawarty jest najobszerniejszy).

 

Metoda Krakowska